• Muzaffer Yaşar
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi